OPTICIEN

Opticienët janë të trajnuar për të dizenjuar, verifikuar dhe për të vendosur mbi xhamat dhe skeletet, lentet e kontaktit dhe pajisje të tjera për korrigjimin e shikimit.

Nuk janë të trajnuar për të diagnostikuar dhe për të trajtuar sëmundje të syrit, por kur suspektojnë një problem mjekësor të syve mund të referojnë pacientin tek një okulist.

Një opticien bën përshtatjen e elementëve optikë, rregullon dhe pajis me syze, lente kontakti dhe pajisje të tjera optike sipas përshkrimeve të një oftalmologu apo optometristi të licensuar.

Informacione