OPTOMETRIST

Optometristët janë të trajnuar për të ekzaminuar sytë dhe për të përcaktuar prezencën e një numri të limituar problemesh të shikimit dhe disa problemeve të lidhura me lëvizjen e syve.

Optometristët kryesisht përshkruajnë syze dhe lente kontakti. Optometristët nuk përshkruajnë medikamente apo performojnë ndërhyrje pasi nuk kanë trajnim mjekësor.

Informacione