Ektropion është kthim nga jashtë i bregut të lirë të kapakut të syrit. Pacienti mund të ketë simptoma që lidhen me  lubrifikimin jo të mirë të syrit. Trajtimi medikamentoz është i përkohshëm, me qëllim lehtësimin e simptomave. Menaxhimi definitiv është kirurgjikal.